Home
 
 
 

         Societatea S.C. TMGIP S.A. Tg-Mureş are o experienţă acumulată pe durata a 20 ani de activitate, desprinsă din grupul de firme SC GIP GRUP SA Bucureşti cu o experienţă de peste 42 ani in activitatea de construcţii montaj si in mod deosebit in execuţia lucrărilor speciale in domeniile: construcţii civile, industriale, edilitare, energetice, poduri, telecomunicaţii si altele.

          In cadrul organizaţiei am implementat sistemul de management integrat calitate - mediu conform ISO 9001:20018/ed.4 si ISO14001:2005/ ed.2

          Societatea noastră prin specialişti competenţi şi cadre universitare participă la elaborarea proiectelor de execuţie pentru lucrări noi si reparaţii, expertize şi asigură executia lucrarilor de construcţii civile şi industriale, reparaţii, izolaţii si consolidări ca:

 • Structuri  inalte

- Coşuri de fum
- Castele de apă

 • Recipiente pentru lichide şi gaze

- Rezervoare (500-20.000 mc)
- Decantoare
- Bazine de fermentare (metantancuri)
- Gazometre

 • Turnuri de răcire
 • Silozuri  (pentru stocare produse şi materii prime)

- Cereale
- Zahar  
- Ciment

 • Piscine

 Suntem printre puţinele firme care realizează lucrări speciale cum ar fi:

 • Injecţii
  • consolidarea terenului de fundare;
  • repararea fisurilor si crapăturilor în structurile degradate;
  • hidroizolaţii subsoluri, parcari subterane şi altele;
 • Sablare suprafeţe din oţel şi beton;
 • Torcretare structuri din beton si zidărie;
 
 
TM Gip SA

Str. Depozitelor nr.4 et. 4
Cod Postal 540198 Targu Mures
TEL: +40-265-267562
MOBIL: +40-371-336567
FAX: +40-265-227059
EMAIL:
ORC. J26/723/1994
CUI: 5994024
Capital social subscris si varsat  100.000 ron
Director general: Dipl. Ing. Pumnut Alexandru
Director economic: Ec. Rus Maria

 
SR EN ISO
SR EN ISO
9001:2001
14001:2005


Convocatorul pt Adunarea Generala a Actionarilor SC TM GIP SA din data de 10 mai 2018