Despre Noi
 

         Prin privatizare din anul 1994, S.C. TMGIP S.A.  Tg-Mureş a continuat activitatea fostului Trust de Lucrări  Speciale  Bucureşti  Şantierul Tg-Mureş.

         Experienţa  dobîndită în 42 ani de activitate în construcţii si în mod deosebit în execuţia  lucrărilor speciale este reflectată în lucrări realizate in diverse domenii : construcţii civile , industriale , edilitare , energetice, hidrotehnice , telecomunicaţii si altele.

         Prin  personalul de înaltă calificare in conducerea execuţiei şi prin muncitori specialişti realizăm o gamă diversificată de lucrări specifice:
  

  • Fundaţii speciale , consolidări fundaţii;
  • Glisări structuri inalte din beton armat;
  • Torcretare (rezistenta si protectie);
  • Lucrări de demolare construcţii înalte;
  • Lucrări de protecţii si vopsitorii anticorozive ;
  • Izolaţii de orice fel ( hidro, termo, fonice etc);
  • Finisaje şi tencuieli uscate;
  • Impermeabilizări , etanşări cu produse import Germania, SUA, Spania.

         Societatea noastră dispune la ora actuală de utilaje, instalatii si echipamente noi specifice activitaţii firmei, pe care constant incercam sa le reînoim pentru a creşte calitatea produselor şi serviciilor. Materialele pe care le folosim in procesul de producţie sunt de calitate superioară fiind însoţite de certificate de calitate si conformitate.

          Principala noastră preocupare este îmbunătăţirea continuă a calitaţii lucrărilor pentru satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor, ţinând cont de impacturile potenţiale de mediu, conform cerinţelor legale in vigoare şi a reglementărilor de protecţia mediului aplicabile.

 
 
TM Gip SA

Str. Depozitelor nr.4 et. 4
Cod Postal 540198 Targu Mures
TEL: +40-265-267562
MOBIL: +40-371-336567
FAX: +40-265-227059
EMAIL:
ORC. J26/723/1994
CUI: 5994024
Capital social subscris si varsat  100.000 ron
Director general: Dipl. Ing. Pumnut Alexandru
Director economic: Ec. Rus Maria

 
SR EN ISO
SR EN ISO
9001:2001
14001:2005


Convocatorul pt Adunarea Generala a Actionarilor SC TM GIP SA din data de 10 mai 2018